USM Foundation › Lerio

USM Foundation

Voor wie is de cursus bedoeld?

Serviceorganisaties die hun managementsysteem willen structureren kunnen gebruik maken van de Universele Service Management methode (USM). De tweedaagse training USM Foundation behandelt de organisatie, de besturing, de werkwijze en het managementsysteem van een dienstverlener ongeacht de discipline: of dit nu om IT-beheer gaat, om gebouwenbeheer, personeelsbeheer of enige andere vorm van facilitaire dienstverlening, in alle gevallen is hetzelfde universele servicemanagementsysteem van toepassing.

De training is even goed inzetbaar voor serviceorganisaties uit het ‘primaire’ domein, dus voor gemeentes, telco’s, zorgverleners en alle andere dienstverleners. Iedere USM-training kan worden afgestemd op de discipline van de opdrachtgever. De training wordt zowel in-house, via open inschrijving als op maat voor een organisatie-verbeterstrategie aangeboden.

Wat gaat u doen tijdens de USM Foundation training?

De USM-training benadrukt de procesmatige inrichting van de serviceorganisatie en haar werkwijze, vanuit de overtuiging dat processen de kortste en efficiëntste weg naar het voor de klant relevante doel vormen. Organisaties die sterk sturen op hiërarchische of projectmatige werkwijzen – of daar zelfs hun organisatiestructuur op hebben gebaseerd - kunnen hiermee veel aan effectiviteit en efficiëntie winnen.

De USM-methode is eenvoudig leerbaar, en biedt krachtige voordelen voor de dagelijkse praktijk. Niet alleen omdat medewerkers elkaar nu veel beter verstaan, maar ook omdat standaardisatie (over meerdere disciplines en organisatieonderdelen) nu onder handbereik ligt, en ondersteunende tools nu veel eenvoudiger en effectiever in te richten zijn.

Wilt u gebruik maken van gangbare frameworks of practices? De USM-methode maakt dat structureel mogelijk, door een cross-reference tussen de methodische structuur van USM en de practices uit het betreffende framework. Met deze cross-reference kunt u elke gangbare audit tegen practice-gebaseerde eisenpakketten glansrijk doorstaan. Zorginstellingen hoeven zich niet langer het hoofd te breken over NEN7510, facilitaire organisaties kunnen eenvoudig voldoen aan de eisen van EN15221, financiële instellingen kunnen DNB’s eisenpakket o.b.v. COBIT eenvoudig ondersteunen, gemeentes kunnen zich veel inspanningen besparen op het inrichten van de BIG, et cetera.

Cursusinhoud

Tijdens deze cursus USM Foundation leert u de volgende servicemanagement-aspecten hanteren:

 • Methodes versus practices (frameworks).
 • Primaire versus secundaire taakgebieden.
 • De indeling van het facilitaire domein.
 • De levenscyclus van services.
 • De definitie, structuur, en kenmerken van een service.
 • Volwassenheidsmodellen en waardeketens in servicemanagement.
 • Onderscheid tussen taakgebieden en organisatiestructuren.
 • De bedrijfsmiddelen van een dienstverlener.
 • Structuur van een proces.
 • Management van werkwijzen.
 • Procesmodellering.
 • Onderscheid tussen functies en processen.
 • Procesmanagement en lijnmanagement.
 • Projectmanagement in een procesgerichte organisatie.
 • Workflow management.
 • Standaardisatie van werkwijzen.
 • Inrichting van een workflow tool.
 • De 5 processen van het USM-procesmodel.
 • Invoering van USM.
 • Interne en externe eisenpakketten.
 • Monodisciplinaire toepassing (economy of scale).
 • Interdisciplinaire toepassing (economy of scope).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stichting SURVUZ

De training USM duurt twee dagen en kan opgevolgd worden door een USM-examen. U kunt uw examen voorbereiden door een separate USM-Examentraining te volgen.

De training wordt beheerd door de Stichting SURVUZ en wordt uitsluitend geleverd door geaccrediteerde partners, met USM-gecertificeerde trainers. Lerio is geaccrediteerd als partner van de Stichting SURVUZ.