Office migratie | Lerio

Office migratie

Een organisatiebrede Office migratie doe je niet van de ene op de andere dag. Dit vraagt een goede voorbereiding. Een belangrijk onderdeel in de migratie is de begeleiding en instructie van de medewerkers. Tijdens een migratie naar een nieuwe Office versie ontstaat namelijk vaak de behoefte aan extra kennis en vaardigheden voor zowel de IT medewerkers als de eindgebruikers.

 

De nieuwe Microsoft Office versies zijn vaak op méér dan 500 punten aangepast. Deze veranderingen en verbeteringen hebben een behoorlijke impact op de fundamentele werking van de Office applicaties. Deze aanpassingen hebben tot doel om efficiënter en dus sneller te kunnen werken. Toch blijkt dat medewerkers, zonder een goede training, niet of weinig gebruik maken van deze nieuwe functionaliteiten. Dit gaat ten koste van de persoonlijke productiviteit.

Om medewerkers efficiënt en effectief met de nieuwe Office versie te laten werken, biedt Lerio ondersteuning bij Office migraties. Rondom deze migratietrajecten heeft Lerio speciale diensten ontwikkeld die uw organisatie kunnen ontzorgen. De diensten omvatten opleidingsadvies, een opleidingsportaal en migratietrainingen.

Opleidingsadvies

Dankzij ons opleidingsadvies leren je medewerkers precies datgene wat de organisatie nodig heeft. Onze scholingsadviseur komt geheel vrijblijvend bij jouwwwww organisatie langs en brengt de wensen en behoeften in kaart. Op basis van deze gegevens geeft de scholingsadviseur advies over mogelijk passende opleidingstrajecten. Met een gedegen opleidingsadvies brengt Lerio de kennis en inzetbaarheid van uw medewerkers op het hoogste niveau.

Opleidingsportaal

Het zelf organiseren van bedrijfsgerichte opleidingstrajecten brengt veel administratieve werkzaamheden met zich mee. Denk hierbij aan het versturen van uitnodigingen, het faciliteren van inschrijvingsprocedures, registratie van aanwezigheid, het verzorgen van managementinformatie en het afnemen van evaluaties.

Lerio kan veel werk uit handen nemen. Door middel van het opleidingsportaal, welke op maat voor je wordt ingericht, melden de medewerkers zich aan voor een training.  Lees meer

Migratietrainingen

Voor migratietrajecten zijn een aantal trainingsvormen mogelijk:

 • Presentatiesessie
  Tijdens een levendige en actieve presentatie worden de nieuwe mogelijkheden van de Office versie toegelicht aan je medewerkers. De sessie duurt ca. 2-3 uur en is geschikt voor maximaal 30 personen.
   
 • Overstap training
  Tijdens de overstap training worden de nieuwe mogelijkheden van de Office versie klassikaal behandeld en geoefend. De training duurt één dagdeel van 3-4 uur en is geschikt voor maximaal 12 personen.
   
 • Floorwalking (Werkplekbegeleiding)
  Nadat je medewerkers zijn getraind kunnen de Office deskundigen perfecte ondersteuning bieden in de rol van 'floorwalker'. De floorwalker is op de werkvloer aanwezig en de medewerkers kunnen bij de floorwalker terecht met al hun vragen en problemen omtrent het gebruik van Office. De floorwalker lost het probleem in het bijzijn van de gebruiker op én legt direct aan de gebruiker uit hoe hij/zij het in het vervolg zelf kan terugvinden en oplossen. Tevens kijkt de floorwalker in het algemeen hoe de gebruiker werkt en geeft zo nodig tips om dingen handiger of sneller te kunnen doen. Dankzij werkplekbegeleiding krijgt de gebruiker meer inzicht en vertrouwen in het werken met Office en ondervindt zo weinig mogelijk hinder van de overgang.