JavaScript Programmeren

 • Cursusduur3 dagen
 • Prijs€ 1400
Schrijf u in
 • Inleiding
 • Inhoud
 • Prijzen en data

JavaScript is een veelgebruikte scripttaal om webpagina's interactief te maken en webapplicaties te ontwikkelen. De training 'Javascript Programmeren' is uitstekend geschikt voor iedereen die dynamische websites wil ontwikkelen door gebruik te maken van JavaScript.

Wat gaat u doen?

In deze zeer praktijkgerichte, klassikale training leert u hoe uw webpagina's interactief gemaakt kunnen worden door gebruik te maken van JavaScript. De theorie wordt afgewisseld met veel oefeningen.

Maatwerk
De training kunt u ook als maatwerktraining aanvragen, toegespitst op uw bedrijf, team of medewerker. Informeer vrijblijvend naar de mogelijkheden.

Voorkennis?

Om met succes aan de training deel te nemen is kennis van en ervaring met HTML vereist. Voorafgaande kennis van programmeren is niet vereist, maar wel bevorderlijk voor de begripsvorming.

Wat gaat u gebruiken?

Tijdens de training wordt er gebruik gemaakt van een Engelstalig cursusboek.
Het cursusboek is een uitstekend naslagwerk om na de cursus de behandelde onderwerpen nog eens door te nemen.

Voor de trainingen beschikt Lerio in heel Nederland over goed ingerichte trainingsruimtes. Tijdens de training kun je onbeperkt gebruik maken van koffie, thee en ijswater. Bij een dagtraining wordt er een lunch aangeboden.

Certificaat
Na afloop van deze training ontvangt u het certificaat JavaScript Programmeren' van Lerio.

Schrijf u in

Tijdens de cursus JavaScript worden de onderstaande onderwerpen behandeld:

Module 1 : JavaScript Intro

 • JavaScript History JavaScript Characteristics JavaScript Usage
 • ECMA Standard
 • Dynamic HTML
 • Script Tag
 • Simple Script
 • Writing tot Document JavaScript Code Execution Script Files
 • External Script Files Built-in Browser Objects Form Validation
 • JavaScript Objects
 • Timers in JavaScript Popup Boxes
 • Debugging JavaScript JavaScript Tooling

Module 2 : Variables and Data Types

 • Data Types JavaScript Types Variables
 • Variable Declaration Variable Initialization Identifiers
 • Reserved Words Identifier Examples Numbers
 • Special Values Number Usage
 • Math Object
 • Strings
 • String Usage
 • String Object Methods Booleans
 • Objects

Module 3 : Operators and Expressions

 • What is an Operator? JavaScript Operators Arithmetic Operators Logical Operators Comparison Operators Assignment Operators String Operators
 • Bitwise Operators
 • Bitwise Operator Examples Other Operators
 • Operator Precedence Expressions

Module 4 : Control Flow

 • Control Structures
 • if Statement
 • if Examples
 • if else Statement
 • if else Examples Multiple Selections Nested if Statements switch case Statement Iteration Statements for Loop
 • while Loop do..while Loop break and continue

Module 5 : Arrays

 • What are Arrays? Creating Arrays Initializing Arrays Accessing Arrays
 • Array Indexes
 • Array length
 • Processing with for Processing with for each Multidimensional Arrays Array Methods
 • Adding Elements Removing Elements Deleting Elements Associative
 • Arrays Reversing Arrays Sorting Arrays

Module 6 : Functions

 • What are Functions? Defining Functions Calling Functions Function Parameters Using Parameters Variable Scope Returning from Functions Passing Parameters Data Validation
 • Variable Argument
 • List Function
 • Best Practices

Module 7 : Events

 • HTML DOM Events Register Event Handlers Event Parameter
 • Event Handlers List Mouse Events
 • Key Events
 • The DOM
 • Event Model Common
 • DOM Events Event Object Properties DOM Level2 Event Model

Module 8 : DOM API

 • Document Object Model (DOM) Browser Object Model and DOM HTML DOM
 • Document Object
 • Properties and Methods DOM Navigation
 • Navigate and Update
 • DOM Manipulation
 • DOM Node Types
 • Node Type Properties Querying the DOM
 • Common Element Properties

Module 9 : Validation

 • What is Validation? Checking Form Input Regular Expressions Meta Characters Quantifiers
 • Character Classes
 • RegEx Examples
 • String RegEx
 • Methods Replacing
 • RexEx Flags
 • RegExp Object
 • Using RegEx

Module 10 : JavaScript Objects

 • JavaScript Object Orientation Objects
 • Defining Classes Constructors
 • Class Members
 • Fields and Properties Functions/Methods Access Modifiers
 • public, private, protected Safe Usage of "this" Using JSON Namespaces
Schrijf u in

Data beschikbaar op aanvraag. Neem contact met ons op.