Projectmatig werken

 • Cursusduur2 dagen
 • Prijs€ 800
Schrijf u in
 • Inleiding
 • Inhoud
 • Prijzen en data

Voor wie?

Deze training richt zich op de medewerkers die projectmatig (gaan) werken.

De training Projectmatig werken wordt regelmatig met succes als bedrijfstraining uitgevoerd. Dick Timan

Wat gaat u doen?

De deelnemers krijgen een goed inzicht in de specifieke elementen van een project, waardoor ze zelf hun eigen rollen en verantwoordelijkheden binnen projecten beter begrijpen. Van belang is vooral de voorbereiding en het leggen van de basis van het project, het duidelijk krijgen wat wel helder en vooral wat (nog) niet helder is. Met name wordt hier ingegaan op het leren nadenken over tijdsduur (business case, plannen en voortgang), nodige inspanningen (plannen), wat is het uiteindelijke doel (samenhang van output, outcome, benefits, business case en projectproduct beschrijving), communicatie (strategie ten aanzien van alle belanghebbenden intern en extern van het project), welke deelprojecten leiden tot het eindresultaat (projectproduct beschrijving, plannen).

De geleerde vaardigheden kunt u direct toepassen binnen uw eigen werksituatie.

Wat moet u kunnen?

Voor deze training is geen specifieke voorkennis vereist.

Wat gaat u gebruiken?

De training vindt plaats aan de hand van presentatie, discussie en actieve verkenning van en schetsen van eigen projecten.

Tussen de trainingsdagen zit een periode van 2 weken.

Schrijf u in

Tijdens de training worden de volgende onderwerpen behandeld

 • Inzicht krijgen in de specifieke karakteristieken en aspecten van een project en het belang van methodieken
 • Het belang van opgedane kennis uit eerdere en vergelijkbare projecten
 • Organisatie, rollen en verantwoordelijkheden
 • Projectvoorstel, de inhoud en de relatie tot de projectdocumentatie
 • De Business Case, doel, inhoud, updaten, bewaking
 • Risico-management, wat is dat?
 • Kwaliteit: vastleggen eisen, verwachtingen vertalen naar criteria
 • Configuratiebeheer, het belang ervan, wijzigingsprocedure, issues vastleggen en afhandelen
 • Voortgang, bewaken van en rapporteren over, toleranties
 • Communicatie, het belang van
 • Inrichtingsmechanismen van het project
 • Plannen en planniveaus
Schrijf u in

Data beschikbaar op aanvraag. Neem contact met ons op.