Digibord

Steeds vaker komen we het gebruik van Digiborden tegen. We zien regelmatig dat de echte mogelijkheden van de Digiborden slechts mondjesmaat worden gebruikt. Vaak wordt het interactieve bord alleen bij presentaties gebruikt en dan meestal ook nog op de zelfde statische manier, als waarop u een beamer met projectie scherm zou gebruiken.
Door goed gebruik te maken van het Digibord, vergroot u de betrokkenheid van de deelnemers, verlevendigd u de bijeenkomst en vergroot u de effectiviteit.

Digibord training op locatie

Digibord trainingen worden alleen op locatie uitgevoerd.