Office migratie

De migratie trainingen zijn er op gericht om de medewerkers zo goed mogelijk wegwijs te maken in de nieuwe Office omgeving versie om daarmee optimaal gebruik te kunnen maken van de mogelijkheden van de nieuwe Office versie.
De ene medewerker maakt meer gebruik van een bepaalde Office applicatiedan de andere medewerker. Het trainingsprogramma kan hierop worden aangepast. Dit leidt tot effectieve en efficiënte trainingsprogramma’s voor de medewerkers.

Migratietraining als maatwerk

De migratie trainingen worden veelal bedrijfsbreed uitgevoerd. Het zelf administratief verzorgen van migratie opleidingstrajecten brengt daarbij vaak veel rompslomp met zich mee. Denk daarbij onder andere aan het versturen van uitnodigingen, het faciliteren van inschrijvingsprocedures, registratie van aanwezigheid en het verzorgen van managementinformatie. Het Lerio Opleidingsportaal kan u veel werk uit handen nemen.