Projectmatig werken › Lerio

Projectmatig werken Projectmatig werken

 

Heeft u binnen uw werk met projecten te maken? Dan is het belangrijk dat u deze projecten goed georganiseerd kunt laten verlopen. Tijdens de cursus Projectmatig werken ontwikkelt u de kennis en vaardigheden die u als projectmedewerker nodig heeft.

Voor wie is de cursus bedoeld?

Deze cursus richt zich op de medewerkers die projectmatig (willen gaan) werken.

Wat gaat u tijdens deze cursus doen?

Tijdens deze cursus krijgt u goed inzicht in de specifieke elementen van een project, waardoor u uw eigen rol en verantwoordelijkheid binnen een project beter begrijpt. Tijdens de cursus wordt met name ingegaan op het leren nadenken over tijdsduur (business case, plannen en voortgang), nodige inspanningen (plannen), wat is het uiteindelijke doel (samenhang van output, outcome, benefits, business case en projectproduct beschrijving), communicatie (strategie ten aanzien van alle belanghebbenden intern en extern van het project), en welke deelprojecten leiden tot het eindresultaat (projectproduct beschrijving, plannen).

Welke onderwerpen worden behandeld?

Tijdens de cursus Projectmatig werken worden de volgende onderwerpen behandeld:

 • Inzicht krijgen in de specifieke karakteristieken en aspecten van een project en het belang van methodieken
 • Het belang van opgedane kennis uit eerdere en vergelijkbare projecten
 • Organisatie, rollen en verantwoordelijkheden
 • Projectvoorstel, de inhoud en de relatie tot de projectdocumentatie
 • De Business Case, doel, inhoud, updaten, bewaking
 • Risico-management, wat is dat?
 • Kwaliteit: vastleggen eisen, verwachtingen vertalen naar criteria
 • Configuratiebeheer, het belang ervan, wijzigingsprocedure, issues vastleggen en afhandelen
 • Voortgang, bewaken van en rapporteren over, toleranties
 • Communicatie, het belang van
 • Inrichtingsmechanismen van het project
 • Plannen en planniveaus

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Welke voorkennis is nodig?

Voor het volgen van deze cursus is geen specifieke voorkennis vereist.

Cursusmateriaal en faciliteiten

De cursus vindt plaats aan de hand van presentaties, discussies en actieve verkenning van schetsen van eigen projecten.

Voor de cursussen op het gebied van projectmatig werken beschikt Lerio in heel Nederland over goed ingerichte trainingsruimtes. Tijdens de training kunt u onbeperkt gebruik maken van koffie, thee en ijswater. Bij een dagtraining wordt er een lunch aangeboden.