Security Awareness

De meeste beveiligingsincidenten binnen organisaties worden veroorzaakt door menselijk handelen. Medewerkers zijn daarom een essentiële schakel in de informatiebeveiliging. Naast technische en organisatorische maatregelen is focus op gedragsverandering steeds belangrijker. Zijn de medewerkers zich bewust van de rol die zij spelen in het proces van informatiebeveiliging? En hoe zorgen we ervoor dat de medewerker veiliger gaat werken en de risico’s leren herkennen?

Lerio heeft het leeraragement 'ICT Awareness en Veilig Gedrag' ontwikkeld gericht op het bevorderen van het risicobesef en bewustwording en het aanpassen van het gedrag van medewerkers. 


 

Leerarrangement ICT Awareness en Veilig Gedrag ​