Cursus ICT Awareness & Veilig gedrag

ICT Awareness & Veilig gedrag

Werken binnen een organisatie betekent werken met gegevens. Elke dag worden gegevens geregistreerd, gemuteerd en verwijderd. Dit kunnen ook gegevens zijn die niet ingezien of gedeeld mogen worden met personen die daartoe niet gerechtigd zijn. Het ergste wat kan gebeuren is dat vertrouwelijke informatie op straat beland of wordt misbruikt.

Organisaties kunnen de gegevens technisch goed beveiligen door onder andere gebruik te maken van een antivirusscanner en firewalls. Maar cybercriminelen gaan altijd op zoek naar de zwakste schakel in de beveiliging: in dit geval de mens. Door slordigheid en onwetendheid bij medewerkers vormen zij voor cybercriminelen een gemakkelijke prooi. Uit onderzoek blijkt dat bijna 80% van de cyberrisico’s ontstaat door menselijke fouten.

Beveiligingsmaatregelen zijn van belang voor een veilige ICT-omgeving, maar ook kunnen veel onveilige situaties worden voorkomen door bewustwording te creëren rond informatiebeveiliging en veilig gedrag. Zeker in de tijd waarin cyberaanvallen bijna aan de orde van de dag zijn.

Leerarrangement ICT Awareness en veilig gedrag

Om medewerkers bewust te maken van ICT Awareness en Veilig Gedrag biedt Lerio een leerarrangement aan, waarin u in één portal toegang heeft tot een nulmeting, een educatieve game, een e-learningmodule en een toets. Het leerarrangement is zeer geschikt als aanvulling op een klassikale training, maar kan ook goed ingezet worden voor zelfstudie (e-learning).

Nulmeting
Door vooraf een nulmeting uit te voeren krijgen medewerkers inzicht in het huidige kennis-en vaardigheidsniveau. Op basis van de resultaten uit de nulmeting krijgen de medewerkers een individueel opleidingsadvies. Vanuit het opleidingsadvies hebben medewerkers direct de mogelijkheid om naar het betreffende onderdeel in de e-learningmodule te gaan, waarop zij hun vaardigheden kunnen verbeteren. Medewerkers leren op deze manier gericht en leren alleen wat gewenst is.

Educatieve game
Het kennisniveau van medewerkers kan spelenderwijs worden getest door middel van een educatieve game. In de vorm van triviant worden er verschillende vragen gesteld en wordt er een score bijgehouden. Het spelen van een game is laagdrempelig en maakt het leren leuk. De medewerkers gaan hierdoor bewust en gericht aan de slag met het verbeteren van hun kennisniveau.

E-learning module
In de e-learningmodule leren de medewerkers meer over hoe de apparaten, waarop zij werken, beveiligd kunnen worden en waarop gelet moet worden om veilig te werken. De e-learningmodule bestaat uit tien hoofdstukken en het doorlopen van de module neemt ongeveer twee uur in beslag.

De e-learningmodule bestaat uit de volgende onderwerpen:

  • Wachtwoorden
  • Openbaar Wi-Fi
  • E-mail
  • Software
  • Internet
  • Computervirussen en Malware
  • Risico’s bij het gebruik van ICT en bedrijfsmiddelen
  • Social Media, privacy en online werken
  • Social engineering
  • Veilig gedrag

Toets
Na het volgen van de e-learningmodule of het spelen van de educatieve game kunnen de medewerkers een toets afleggen. Hebben medewerkers nu daadwerkelijk voldoende ICT kennis en vaardigheden om veilig te kunnen werken in de organisatie?

De toets bestaat in totaal uit 109 vragen, waarbij u zelf kunt instellen hoeveel vragen er gesteld moeten worden. Standaard staat het aantal op 55 vragen. Het doorlopen van de toets neemt ongeveer 30 minuten in beslag. Afhankelijk van het resultaat van de toets kan er een certificaat worden gedownload.