Nulmeting Microsoft Outlook 2016 | Kennistest

Nulmeting Outlook 2016

De nulmeting Outlook 2016 is uitermate geschikt om het niveau vast te stellen van medewerkers die met een oudere versie van Microsoft Outlook werken en binnenkort overgaan op Microsoft Outlook 2016.

Effectief en efficiënt trainen!

Door voor een opleiding een nulmeting uit te voeren kan effectief en efficiënt worden getraind. Een nulmeting kan ervoor zorgen dat je opleidingsbudget beter wordt besteed en kan leiden tot een verantwoorde besparing van directe en indirecte opleidingskosten!

Hoe ziet de nulmeting eruit?

De nulmeting Outlook 2016 is onderverdeeld in de volgende 6 categorieën en bevat ca. 60 meerkeuze- en aanklikvragen, waarvan er per nulmeting 22 worden gesteld: 

  • Email
  • Agenda
  • Afwezigheid instellen
  • Contactpersonen
  • Verdieping

Indien je de test Outlook aanschaft dan kan je deze naar wens aanpassen. Doordat de vragen worden gerandomiseerd kan de kennistest tevens als eindtoets worden gebruikt!